Мэдээ, мэдээлэл

Төгсөгчдийн сэтгэгдэл

СУРГАЛТЫН ОРЧИН

Манай сургууль нь спорт заал зэрэг 12 анги танхимтай.

БАГШЛАХ БОЛОВСОН ХҮЧИН

Нийт 16 багш, 17 ажилтантай бөгөөд Алтангадас одонт-…, Хөдөлмөрийн хүндэт медальт-…, Боловсролын тэргүүний ажилтан – …, Тэргүүлэх – 4, Заах аргач – 8 багш байна.

СЕКЦ ДУГУЙЛАН

Дүрслэх урлаг, Гар бөмбөг, Монгол хөгжмийн дугуйлан хичээллэдэг.

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР

Халзан сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь … гэх мэт төслүүдийг хэрэгжүүлсэн ба 2022-2023 оны хичээлийн жилд … төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлээд явж байна.

АНГИ, БҮЛЭГ

2022-2023 оны хичээлийн жилд нийт 10 бүлэг хичээллэж байна. Үүнээс: Бага ангийн 6 бүлэг, Дунд ангийн 4 бүлэг хичээллэж байна. Нийт 242 сурагч суралцаж байгаа бөгөөд төгсөх ангийн 18 сурагчидтай.

ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ

Сургууль нь Багын заах аргын нэгдэл, Дундын заах аргын нэгдэл гэсэн бүтэцтэй.

СӨУЗ

Сургууль болон нийгмийн аливаа үйл ажиллагаанд нийт сурагчдыг идэвхжүүлэх, нийгмийн идэвх оролцоог үлгэрлэн бусдыгаа уриалах, удирдлага багш ажилчид болон нийт сурагчдын харилцаа холбоог ойр дотно болгох.

ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ

Эцэг эх, асран хамгаалагч, багш, сургуулийг холбосон гүүр болж сургуулийн менежментийн болон сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих, эрүүл аюулгүй, таатай орчинд сурч, хүмүүжих орчин нөхцөлийг бий болгох.

Сургуулийн сүлд дуу

Боловсролын систем

0 +

Суралцагч

0 +

Багш, ажилтан

0

Хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр