СУРГУУЛИЙН СҮЛД ДУУ

ХАТАВЧИЙН СУРГУУЛЬ

Үг Т.Жамсранжав                               Ая Х.Доржготов

Алтан босгоноос нь адисласан
Ариун тансаг сургууль аа
Эрдмийг жигүүр ургуулсан
Энэрэл хайрласан сургууль аа
 Хатавчийн сургууль дурсгалтай
 Хамаг олондоо гавьяатай
Олон шавь нарыг өлгийдсөн
Оюуны ундраа сургууль аа
Ерөнхий сайдыг төрүүлсэн
Ерөөл шингээсэн сургууль аа
 Дахилт
Эрдэмтэн мэргэдээрээ манлайлсан
Энхрүүлж явах сургууль аа
Цовоо сэргэлэн хүүхдүүдийн
Цог золбоо сургууль аа
 Дахилт
Гавьяат билэгтнээрээ алдаршсан
Алтан номын сургууль аа
Ээж аав шигээ бодсоор
Эргэн санах сургууль аа
 Дахилт