Талархал

Боловсролын салбарын шинэчлэлийн хүрээнд хийгдэж буй үе шаттай томоохон бодитой үнэлгээ шалгалтад амжилттай дүгнэгдсэн хамт олноороо бахархаж байна.
Манай байгууллагын алсын хараа, зорилго, зорилт, үйл ажиллагааг тогтмол дэмжин үр дүнд хүрэхэд хамтран ажилладаг аймаг, орон нутгийн удирдлага, мэргэжилтнүүд, эцэг эх, иргэд, сурагчдадаа талархаж байгаагаа илэрхийлье.
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА