НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД чуулганд оролцлоо.

Сүхбаатар аймгийн “НЭГДҮГЭЭРТ_ХҮҮХЭД” VII чуулганд сумын Засаг дарга Г.Алтансүх сургуулийн дотуур байрын багш болон 6-9-р ангийн төлөөлөл 5 сурагч оролцож байна. Чуулганд оролцогчдодоо амжилт хүсье.