“Asia Mongolia” ТББ-ын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ.

Италийн “Asia Mongolia” ТББ-ын төлөөлөл ирж 2022 оны 9-р сараас мэдээлэл технологийн чиглэлээр хэрэгжих төслийн талаар нөхцөл байдлын судалгаа хийж, санал бодлоо солилцоод явлаа.Төсөл хэрэгжих болсонд багш суралцагчдынхаа өмнөөс маш баяртай байна.